BETECKNING PRODUKTNAMN VARUMÄRKE INTYGSNUMMER
S 35 0 MS S1 OK Autrod 12.10 + OK Flux 10.40 ESAB 0035-CPD-C100
S 35 2 AB S1 L-60 + 860 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 35 3 AB S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.47 ESAB 0035-CPD-C100
S 35 4 AB S1 OK Autrod 12.10 + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 0 CS S1 OK Autrod 12.10 + OK Flux 10.80 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 0 MS S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.40 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 2 AB S2Si L-61 + 860 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 38 4 AB S2 Elgasaw 102 + Elgaflux 251B ELGA 0200-CPD-E.008
S 38 4 AB S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 4 AB S2Si OK Autrod 12.22 + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 4 AB S2Si L-61 + P230 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 38 4 FB S2Si OK Autrod 12.22 + OK Flux 10.61 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 4 FB S2Si L-61 + 8500 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 38 5 AB S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.72 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 5 AB S2Si OK Autrod 12.22 + OK Flux 10.72 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 5 FB S2Si OK Autrod 12.22 + OK Flux 10.62 ESAB 0035-CPD-C100
S 38 6 FB S2Si L-61 + 888 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 0 AR/AB S1 L-60 + 780 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 0 AR/AB S2Si L-61 + 780 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 0 CS S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.80 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 2 AB S2Mo L-70 + 860 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 2 AB T3 OK Tubrod 14.00S + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 2 FB S2Mo OK Autrod 12.24 + OK Flux 10.61 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 3 AB S1 OK Autrod 12.10 + OK Flux 10.70 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 3 AB S2Mo Elgasaw 102Mo + Elgaflux285B ELGA 0200-CPD-E.008
S 42 4 AB T3 OK Tubrod 15.00S + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 4 FB S2Si L-61 + P240 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 5 AB S2 Elgasaw 102 + Elgaflux 285B ELGA 0200-CPD-E.008
S 42 5 FB S3Si OK Autrod 12.32 + OK Flux 10.61 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 6 FB S3Si L-50M + P240 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 A AR S1 OK Autrod 12.10 + OK Flux 10.81 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 A AR/AB S1 L-60 + 782 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 42 A MS S2Mo OK Autrod 12.24 + OK Flux 10.40 ESAB 0035-CPD-C100
S 42 Z AR S2Si OK Autrod 12.22 + OK Flux 10.83 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 0 AR S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.81 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 2 AB S2Mo OK Autrod 12.24 + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 3 AB S2 OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.70 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 3 AB S2Mo OK Autrod 12.24 + OK Flux 10.72 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 3 AB S2Ni1Cu OK Autrod 13.36 + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 4 AB S2Mo L-70 + P230 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 46 4 AB S3Si OK Autrod 12.32 + OK Flux 10.71 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 4 FB S2Mo OK Autrod 12.24 + OK Flux 10.62 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 4 FB S2Mo L-70 + 888 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 46 5 AB T3Ni1 OK Tubrod 15.24S + OK Flux 10.47 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 6 AB S3 Si Elgasaw 103 Si + Elgaflux 285B ELGA 0200-CPD-E.008
S 46 6 FB S3Si OK Autrod 12.32 + OK Flux 10.62 ESAB 0035-CPD-C100
S 46 7 FB S2Ni2 OK Autrod 13.27 + OK Flux 10.62 ESAB 0035-CPD-C100
S 4T 2 AR/AB S2Mo L-70 + 780 LINCOLN ELECTRIC 0045-CPD-WP03
S 50 A AR S2Ni1Cu OK Autrod 12.36 + OK Flux 10.81 ESAB 0035-CPD-C100
S 50 A AR S2Si OK Autrod 12.22 + OK Flux 10.81 ESAB 0035-CPD-C100